ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2016 – TO NEO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ H ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τετάρτη, 23/11/2016

Η Πενταμελής Εφορευτική Επιτροπή αποτελείτο από τους:

Γεώργιο Παπανικολάου (Πρόεδρος), Κοκκονίδου Σουλτάνα (Γραμματέας) , Κοκκινάκη Παναγιώτη (μέλος), Μαρία Βούλγαρη (μέλος) και Αθανασία Χαραλαμπίδου (μέλος).

 

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΨΗΦΩΝ

Α) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.Κανονίδης Ιωάννης 

2. Πατίκας Γεώργιος

3. Σταυρέας Παναγιώτης 

4. Χαραλαμπίδης Παύλος 

5. Καραμήτσου Δέσποινα

6. Μπουντούλης Νίκος (δεν εκλέγεται)

 

Β)ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Σουρούνης Αντώνιος 

2. Βαφειάδης Βασίλειος 

3. Αναστασιάδου Αναστασία 

4. Τσαλουχίδου Σταματία (δεν εκλέγεται)