Συγκρότηση του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής σε σώμα (2016)

1/12/2016

 

Ύστερα από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εξελεγκτικού Συμβουλίου στο χώρο του Συλλόγου έχουμε:

Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα:

Αξίωμα

Ονοματεπώνυμο

ψήφοι

Πρόεδρος

Κανονίδης Ιωάννης

5

Αντιπρόεδρος

Πατίκας Γεώργιος

5

Γραμματέας

Χαραλαμπίδης Παύλος

5

Ταμίας

Σταυρέας Παναγιώτης

5

Οργανωτικός Γραμματέας

Καραμήτσου Δέσποινα

5

 

Αναληρωματικός για το διοικητικό συμβούλιο ο

Μπουντούλης Νικόλαος

 

Συγκρότηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής σε σώμα:

Αξίωμα

Ονοματεπώνυμο

ψήφοι

Πρόεδρος

Σουρούνης Αντώνιος

3

Μέλος

Βαφειάδης Βασίλειος

Μέλος

Αναστασιάδου Αναστασία

 

Αναπληρωματικός για την εξελεγκτική επιτροπή η

 

Τσαλουχίδου Αναστασία